Centrum Konferencyjno–Wystawiennicze | Instytut Badawczy Leśnictwa

O nas

Centrum
Konferencyjno – Wystawiennicze

Centrum Konferencyjno – Wystawiennicze Instytutu Badawczego Leśnictwa to doskonałe miejsce do organizacji konferencji, szkoleń, kongresów oraz wystaw.
Nasze centrum to ponad 600 metrów kwadratowych klimatyzowanych sal konferencyjnych wyposażonych w systemy audio – video. Położone w urokliwych Lasach Sękocińskich.

m2 łącznie powierzchnia sal

miejsc postojowych

sale konferencyjne

m2 łączna powierzchnia CKW

Wydarzenia

Konferencja pt. „PIORiN. Z tradycją w przyszłość”

W dniu 01.10.2018 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL odbyła
się konferencja pt. „PIORiN. Z tradycją w przyszłość”, której organizatorem był Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN). W spotkaniu udział wzięło około 450 osób w tym Pani Halina Szymańska – Szef Kancelarii Prezydenta, Renata Mantur – Kancelaria Prezydenta, Pan senator Jerzy Chróścikowski – przewodniczący Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł na Sejm RP – Pan Robert Telus, Główny Inspektor GIORiN – Pan Andrzej Chodkowski, Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pani Monika Rzepecka, zastępca Dyrektora MRiRW Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin – Krzysztof Kielak, Główny Inspektor GIOŚ – Pan Paweł Ciećko, zastępca Głównego Inspektora GIORiN – Pan Tadeusz Łączyński, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – Pan Krzysztof Szymborski oraz zastępca Głównego Inspektora GIJHARS – Pani Magdalena Świderska. W konferencji wzięli także udział Pani prof. dr hab. Bożena Łozowicka – Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Dyrektor Departamentu Rolnego, Najwyższa Izba Kontroli – Pan Waldemar Wojnicz
oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej – Pan Roman Vagner, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i Krajowej Rady Izb Rolniczych i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Obecnością zaszczycił nas również Główny Lekarz Weterynarii Pan Paweł Niemczuk. Podczas konferencji 15 osób otrzymało odznaczenia państwowe.

Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

W dniu 11.09.2018 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się spotkanie z przedstawicielami mediów zagranicznych, którego celem było zaprezentowanie dziennikarzom projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe. Spotkanie z dziennikarzami odbywało się w ramach przygotowań do organizacji przez Polskę Konferencji COP24.
Koordynatorem spotkania był Pan dr hab. Krzysztof Stereńczak – Zastępca Dyrektora
ds. Naukowo-Badawczych. Po spotkaniu uczestnicy pod przewodnictwem Pana dr Józefa Wójcika udali się do Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego.

Leśne budownictwo
drogowe–dobre praktyki

W dniu 10.05.2018 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zorganizował w CKW IBL krajową konferencję naukowo-techniczną pt.: „Leśne budownictwo drogowe–dobre praktyki”,
w której wzięło udział około 140 osób między innymi z wielu jednostek naukowych
oraz przedstawiciele samorządów.

Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

W dniu 11.09.2018 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się spotkanie z przedstawicielami mediów zagranicznych, którego celem było zaprezentowanie dziennikarzom projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe. Spotkanie z dziennikarzami odbywało się w ramach przygotowań do organizacji przez Polskę Konferencji COP24.
Koordynatorem spotkania był Pan dr hab. Krzysztof Stereńczak – Zastępca Dyrektora
ds. Naukowo-Badawczych. Po spotkaniu uczestnicy pod przewodnictwem Pana dr Józefa Wójcika udali się do Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego.

Leśne budownictwo
drogowe–dobre praktyki

W dniu 10.05.2018 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zorganizował w CKW IBL krajową konferencję naukowo-techniczną pt.: „Leśne budownictwo drogowe–dobre praktyki”,
w której wzięło udział około 140 osób między innymi z wielu jednostek naukowych
oraz przedstawiciele samorządów.

Kierunki działań Lasów Państwowych
w zakresie drogownictwa leśnego…

W dniu 9.05.2018 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się Leśny Kongres Drogowy pt. „Kierunki działań Lasów Państwowych w zakresie drogownictwa leśnego i przedsięwzięć wspólnych z samorządami” zorganizowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Uniwersytet Przyrodniczy

Leśne budownictwo
drogowe–dobre praktyki

W dniu 10.05.2018 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zorganizował w CKW IBL krajową konferencję naukowo-techniczną pt.: „Leśne budownictwo drogowe–dobre praktyki”,
w której wzięło udział około 140 osób między innymi z wielu jednostek naukowych
oraz przedstawiciele samorządów.

Kierunki działań Lasów Państwowych
w zakresie drogownictwa leśnego…

W dniu 9.05.2018 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się Leśny Kongres Drogowy pt. „Kierunki działań Lasów Państwowych w zakresie drogownictwa leśnego i przedsięwzięć wspólnych z samorządami” zorganizowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Uniwersytet Przyrodniczy

Leśne budownictwo
drogowe–dobre praktyki

Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Środowiska zorganizował w dniu 08.05.2018 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL. warsztaty pt.: „Wykonywanie zadań wynikających z obowiązku udzielania wsparcia wojskom sojuszniczym przez państwo-gospodarza (HNS)”. Głównym organizatorem był Minister Środowiska przy współudziale Sztabu Badawczego Leśnictwa.

Leśne budownictwo
drogowe–dobre praktyki

W dniu 10.05.2018 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zorganizował w CKW IBL krajową konferencję naukowo-techniczną pt.: „Leśne budownictwo drogowe–dobre praktyki”,
w której wzięło udział około 140 osób między innymi z wielu jednostek naukowych
oraz przedstawiciele samorządów.

Kierunki działań Lasów Państwowych
w zakresie drogownictwa leśnego…

W dniu 9.05.2018 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się Leśny Kongres Drogowy pt. „Kierunki działań Lasów Państwowych w zakresie drogownictwa leśnego i przedsięwzięć wspólnych z samorządami” zorganizowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Uniwersytet Przyrodniczy

Leśne budownictwo
drogowe–dobre praktyki

Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Środowiska zorganizował w dniu 08.05.2018 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL. warsztaty pt.: „Wykonywanie zadań wynikających z obowiązku udzielania wsparcia wojskom sojuszniczym przez państwo-gospodarza (HNS)”. Głównym organizatorem był Minister Środowiska przy współudziale Sztabu Badawczego Leśnictwa.

Leśne budownictwo
drogowe–dobre praktyki

W dniu 10.05.2018 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zorganizował w CKW IBL krajową konferencję naukowo-techniczną pt.: „Leśne budownictwo drogowe–dobre praktyki”,
w której wzięło udział około 140 osób między innymi z wielu jednostek naukowych
oraz przedstawiciele samorządów.

Kierunki działań Lasów Państwowych
w zakresie drogownictwa leśnego…

W dniu 9.05.2018 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się Leśny Kongres Drogowy pt. „Kierunki działań Lasów Państwowych w zakresie drogownictwa leśnego i przedsięwzięć wspólnych z samorządami” zorganizowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Uniwersytet Przyrodniczy

Leśne budownictwo
drogowe–dobre praktyki

Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Środowiska zorganizował w dniu 08.05.2018 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL. warsztaty pt.: „Wykonywanie zadań wynikających z obowiązku udzielania wsparcia wojskom sojuszniczym przez państwo-gospodarza (HNS)”. Głównym organizatorem był Minister Środowiska przy współudziale Sztabu Badawczego Leśnictwa.

Leśne budownictwo
drogowe–dobre praktyki

W dniu 10.05.2018 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zorganizował w CKW IBL krajową konferencję naukowo-techniczną pt.: „Leśne budownictwo drogowe–dobre praktyki”,
w której wzięło udział około 140 osób między innymi z wielu jednostek naukowych
oraz przedstawiciele samorządów.

Kierunki działań Lasów Państwowych
w zakresie drogownictwa leśnego…

W dniu 9.05.2018 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się Leśny Kongres Drogowy pt. „Kierunki działań Lasów Państwowych w zakresie drogownictwa leśnego i przedsięwzięć wspólnych z samorządami” zorganizowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Uniwersytet Przyrodniczy

Leśne budownictwo
drogowe–dobre praktyki

Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Środowiska zorganizował w dniu 08.05.2018 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL. warsztaty pt.: „Wykonywanie zadań wynikających z obowiązku udzielania wsparcia wojskom sojuszniczym przez państwo-gospodarza (HNS)”. Głównym organizatorem był Minister Środowiska przy współudziale Sztabu Badawczego Leśnictwa.

Cennik

Wariant I

Konferencja do 450 uczestników w ustawieniu teatralnym.

Sala A
miejsce wydarzenia, Foyer, miejsce bufetu
Sala B miejsce spożywania posiłków (50 stolików koktajlowych).

Koszt organizacji 7000 pln / 8 godzin.
Każda dodatkowa rozpoczęta godzina to koszt 600 pln. Za dodatkową opłatą możliwość organizacji cateringu.

Wariant II

Konferencja do 300 osób w ustawieniu teatralnym, dodatkowo sesja posterowa lub wystawa.

Sala A
zmniejszona ścianką mobilną
Wydzielona powierzchnia na wystawę lub sesję posterową (podesty wystawowe, miękkie siedziska).
Foyer
miejsce bufetu
Sala B
miejsce spożywania posiłków (50 stolików koktajlowych).
8000 zł/8 godzin
(700 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina).

Wariant III

Konferencja do 200 osób w ustawieniu teatralnym
(150 osób ze stołami)

Sala B
miejsce wydarzenia
Foyer
jako miejsce bufetu szwedzkiego oraz organizacji przerwy na kawę i lunch.

5000 zł/8 godzin
(400 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina).

Wariant IV

Konferencja do 650 osób (sala A i B)’
Duża konferencja z pełną łącznością między salami. Duża sala jako główne miejsce wydarzenia

Sala A+B
miejsce wydarzenia
Budynek B IBL
jako miejsce
przerwa na kawę oraz lunch.

9000 zł/8 godzin
(800 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina).

Wspaniałe miejsce, idealne rozwiązanie dla klientów którzy cenią sobie komfort i spokój. Obsługa i personel pomocny, rzetelny,… Okolica niesamowita, trzeba to zobaczyć na własne oczy.

Adam M.

Historia

CKW posiada interesującą historię.

Posiada interesującą historię. Projekt hali laboratoryjno-warsztatowej zwanej Stacją Produkcji Doświadczalnej powstał w 1963 r., budowę ukończono na początku lat 70. Stacja Produkcji Doświadczalnej IBL funkcjonowała do końca lat 90 XX w. W obiekcie prowadzono badania oraz prace dotyczące technologii i budowy maszyn oraz urządzeń dla leśnictwa.

Składał się on z działów: mechanicznego, montażowego, laboratorium maszyn i ciągników. Był wyposażony w suwnicę o nośności 3 ton, która została zachowana w Centrum i jest świadectwem dawnej świetności obecnego CKW jako obiektu naukowo – doświadczalnego. Po zakończeniu działalności badawczo-rozwojowej w obecnym CKW funkcjonowało studio filmowe, w którym powstawały odcinki serialu „Na dobre i na złe”.

Otoczenie i Lokalizacja

CKW jest położone w niepowtarzalnej scenerii starych, sosnowych borów Sękocińskich

Jesteśmy elastyczni!

Przygotujemy dla Państwa kameralną wystawę jak i konferencję dużego formatu na 600 metrach kwadratowych.

Zapewniamy profesjonalną obsługę

Stawiamy na jakość wykonywanych przez nas usług. Wykwalifikowany personel techniczny oraz miła obsługa są naszym kluczem do zadowolenia odwiedzających nas gości.

Lokalizacja

Atutem są dogodne warunki komunikacyjne, CKW położone jest zaledwie 17 km od Centrum Warszawy.

Partnerzy

Galeria

Kontakt

Centrum Konferencyjno–Wystawiennicze

Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3

05-090 Raszyn

www.ibles.pl

Marta Siebyła

tel. 691 455 966

E-mail: M.Siebyla@ibles.waw.pl